Poliklinika GERACO-HBO

Sa velikim zadovoljstvom vas obavestavamo!!!

Da je Poliklinika GERACO potpisala ugovor sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja (RFZO) za lečenje HBO terapijom na teret ovog fonda.

 1. Akutno trovanje CO;
 2. Sepsa;
 3. Gasne embolije;
 4. Gasna gangrena;
 5. Kraš sindrom;
 6. Kompromitovani transplantati;
 7. Osteomijelitis;
 8. Opekotine II i III stepena na više od 30% ukupne površine tela;
 9. Dijabetične angiopatije, uz doplersonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje postojanje stenotičnih promena u velikim arterijama;
 10. Nezarastajuće rane ( ishemija IV stepena, ireverzibline promene, gangrena, ulcus cruris ).

Neophodna dokumentacija:

 1. uput izabranog lekara;
 2. mišljenje tri ovlašćena lekara nadležne zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;
 3. ocena nadležne lekarske komisije ukoliko se osigurano lice upućuje van područja matične filijale;
 4. dopler-sonografski nalaz ili angiografski nalaz iz stava 1.tačka 9) ovog člana.

Sve informacije dobicete pozivom na telefon 060-033-99-76 ili kod vaseg izabranog lekara.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

    new-instagram-logo    https://www.instagram.com/poliklinikageraco/
    fb_icon_325x325 (1)aaaaaaaaaaaaaaaaaa    https://www.facebook.com/poliklinikageraco/
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close