Poliklinika GERACO

Sa velikim zadovoljstvom vas obavestavamo!!!

Da je Poliklinika GERACO potpisala 25.04.2019 godine ugovor sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja (RFZO) za lečenje HBO terapijom na teret ovog fonda.

 1. Akutno trovanje CO;
 2. Sepsa;
 3. Gasne embolije;
 4. Gasna gangrena;
 5. Kraš sindrom;
 6. Kompromitovani transplantati;
 7. Osteomijelitis;
 8. Opekotine II i III stepena na više od 30% ukupne površine tela;
 9. Dijabetične angiopatije, uz doplersonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje postojanje stenotičnih promena u velikim arterijama;
 10. Nezarastajuće rane ( ishemija IV stepena, ireverzibline promene, gangrena, ulcus cruris ).

Neophodna dokumentacija:

 1. uput izabranog lekara;
 2. mišljenje tri ovlašćena lekara nadležne zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;
 3. ocena nadležne lekarske komisije ukoliko se osigurano lice upućuje van područja matične filijale;
 4. dopler-sonografski nalaz ili angiografski nalaz iz stava 1.tačka 9) ovog člana.

Sve informacije dobicete pozivom na telefon 060-033-99-76 ili kod vaseg izabranog lekara.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

    new-instagram-logo    https://www.instagram.com/poliklinikageraco/
    fb_icon_325x325 (1)aaaaaaaaaaaaaaaaaa    https://www.facebook.com/poliklinikageraco/
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close