Dr med. Daliborka Zdravković

 

IMG_0070                           

Biografija

Rođеna 1978. godine u Leskovcu gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet na Univerzitetu u Nišu završila 2006. godine. Od 2008. godine do 2019.godine radila u Službi opšte medicine sa prižanjem hitne medicinske pomoći u O.D.Z. Grdelica, D.Z Leskovac. U toku ove službe bavila se i palijativnim zbrinjavanjem pacijenata i radila sa decom školskog uzrasta. Prvi kontakt sa pacijentima koji su bili na terapiji hiperbaričnom oksigenacijom 2011. godine od kada i počinje posebno interesovanje i praćenje primene hiperbarične oksigenacije. Edukaciju za primenu HBO terapije započinje 2019. godine.

U poliklinici GERACO HBO je odgovorno lice i zadužena za delatnost opšte medicine.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close