LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

45766969-1.jpg krv 23

  • SVE VRSTE LABORATORIJSKIH I BIOHEMIJSKIH ANALIZA;

  • HORMONSKE ANALIZE;

  • TUMOR MARKERI;

  • SVE VRSTE MIKROBIOLOŠKIH ANALIZA;

  • BRISEVI ( NOSA, ŽDRELA, OTVORENIH RANA, ULKUSA… );

  • REVIZIJA PATOHISTOLOŠKIH NALAZA.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close